اعتقادی

برداشت هايي از دعاي ابوحمزه ثمالي

برداشت هايي از دعاي ابوحمزه ثمالي توکّل به پروردگار یعنی تفویض امور به دست او، نه امید به اعمال   «مَعْرِفَتِي يَا مَوْلَايَ دَلِيلِي عَلَيْكَ