اقتصادی

اقتصاد ركن اصلي قوام زندگي است

اهميت اقتصاد درسيره معصومین علیهم السلام اقتصاد ركن اصلي قوام زندگي است اقتصاد یکی از ارکان اصلی قوام و استواری زندگی و موجب عزت انسان